BAADFARTEN

BAADFARTEN har haft regelmæssig sejlads siden 17. juni 1894

På billedet ankommer “Prins Christian” fra 1896 med tre både på slæb til Frederiksdal fra Lyngby ca. år 1910

Den ældste båd, der stadig sejler, er “Prinsesse Alexandrine” fra 1895

Brede Værk

Der har været mølle her siden middelalderen

Der er blevet produceret mel, krudt, kobber og klæde indtil man lukkede i 1956

Nationalmuseet har ejet bygningerne siden 1959 og har brugt dem til udstilling, kontorer, lager m.v.

Lyngby Hovedgade

Lyngby Hovedgade er en del af den kongevej som Frederik II anlagde i 1584

Siden tog Frederik V initiativ til at ombygge den

Arbejdet blev udført i 1767 under ledelse af den schweiziske ingeniør Marmillod, som under udførelsen boede på kroen Holland til højre på billedet

Publikationer

Historisk-topografisk Selskab udgiver Lyngby-Bogen hvert år. Årbogen indeholder artikler om forskellige sider af Lyngby-Taarbæks historie, og undertiden handler hele bogen om ét bestemt emne.
M
edlemmer af foreningen modtager årbogen gratis.

En god historie

Kontakt os, hvis du har en god historie, som kunne egne sig til en artikel i Lyngby-Bogen.

Det kan være en historie om en person, en familie, et hus, en vej, et kvarter, en virksomhed eller lignende.

Historisk foredrags- og turservice

Bestyrelsen i Historisk-topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk kommune har tilsammen ca. 1000 års viden om Lyngby-Taarbæk kommunes udvikling og om de enkelte steder og bydele.

Denne store viden tilbyder vi kommunes grundejerforeninger og andre, der gerne vil indlede et arrangement, f.eks. en generalforsamling, med et lokalhistorisk foredrag eller en byvandring.

I første omgang vil Henning Andersen og Niels-Kristian Umelik Petersen stå til rådighed.

Honorar for ca. en times foredrag erlægges i naturalier.

Arrangementer

Hvis du vil tilmelde dig et arrangement, skal du klikke på arrangementets overskrift og dernæst på den blå TILMELDING knap.

Historisk-topografisk Selskab er Lyngby-Taarbæk Kommunes lokalhistoriske forening. Den er åben for dig, der gerne vil vide mere om din bys, dit kvarters eller din vejs historie.

Foreningen Historisk-topografisk Selskab er stiftet i 1927. Foreningens formål er at skabe interesse for og udbrede kendskab til Lyngby-Taarbæk Kommunes lokalhistorie.

Arrangementer
Foreningen arrangerer foredrag, filmaftener, virksomheds- og museumsbesøg. Der afholdes 6-8 arrangementer om året.

Billede