Om Selskabet

Historisk-topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk Kommune er stiftet i 1927.

Selskabet afholder hvert år ca. 8 foredrag, besøg og udflugter, alle med udgangspunkt i personer, begivenheder og forhold, der har tilknytning til Lyngby-Taarbæk.

Kontingentet er 200 kr. årligt pr. husstand og betales i december. Medlemmer får gratis Lyngby Bogen hvert år med artikler om Lyngby-Taarbæks historie. Nogle arrangementer, f.eks. udflugterne, tilbydes kun medlemmer.

Selskabets formål blev beskrevet i vedtægterne i 1927, nemlig at udbrede kendskabet til og vække interesse for Lyngby-Taarbæk Kommune i fortid og nutid såvel i historisk, topografisk, økonomisk som kulturel henseende, samt at støtte bestræbelser for at bevare, hvad der har historisk og æstetisk værdi.

Selskabets formål opfyldes gennem den årlige udsendelse af den lokalhistoriske årbog Lyngby-Bogen og gennem arrangementerne.

Program for aktiviteterne udsendes i nyhedsbreve per mail til medlemmerne og publiceres på hjemmesiden og Facebook siden.

Kongefamilien ankommer til Lyngby Station på vej til Sorgenfri Slot. Forrest Kong Frederik VIII efterfulgt af Kronprins Christian. 1910

Frederiksdal sluse blev skarpt bevogtet under 1. Verdenskrig

Selskabet har ca. 700 medlemmer og ledes af en bestyrelse, som består af:

 • Dorete Dandanell, formand
 • Niels Friderichsen, næstformand
 • Hanne Ekstrand
 • Claus Harkjær
 • Ole Poulsen, kasserer
 • Uffe Thorlacius
 • Jørgen Reedtz
 • Rolf Aagaard-Svendsen
 • Henrik Brade Johansen
 • Niels-Kristian Petersen
 • Erik Fog-Morrissette
 • Henning Andersen, suppleant
 • Stefan Petsch Jensen, suppleant
Generalforsamlinger